คลิปวิดีโอนี้ครูแฟ้มได้สอนออกแบบผ่านโปรแกรม Microsoft Powerpoint โดยใช้การออกแบบ Timeline นำมาประยุกต์ในการออกแบบประวัติส่วนตัว (Resume) หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากการรับชมวิดีโอในครั้งนี้ครับ - ครูแฟ้ม 

รู้จักตัวเลขเเละการนับจำนวนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดเเพรกษา

จัดทำโดย คุณครู บงกช  รัศมีธนาวงศ์ (คุณครูเพลง)